Εύρεση & Εκμίσθωση Προσωπικού
H ΜANDYNAMIC και το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας είναι η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία ασχολείται με την δημιουργία και προσφορά καινοτόμων λύσεων ανθρωπίνου δυναμικού, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες-πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας της ManDynamic διαθέτει μεγάλο αρχείο με βιογραφικά ανέργων από πολλές ειδικότητες.

Εργοδότες που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό μπορούν να εξυπηρετηθούν κ να καταλήξουν σε μια επιτυχημένη πρόσληψη με ευνοϊκές συνθήκες ασφάλισης κ κάλυψης ωραρίων.Η διαδικασία επιλογής προσωπικού επιβλέπεται από ειδικό ψυχολόγο
εργασιακό σύμβουλο.

Προσφέρουμε σε εργοδότες (εταιρείες, ελ. επαγγελματίες, βιομηχανίες κ.α) όλων των αντικειμένων, Υπηρεσίες Επιλογής, Αξιολόγησης και Διάθεσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Scroll to top